HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> PRZYCISK -> UNIV 3.1.0.x

open source program
open source hardware
general public license v3

 8-mio KANAŁOWY PRZYCISK NA SZYNĘ
UNIV 3.1.0.x

przycisk na szynę UNIV 3.1.0.x
    UNIV 3.1.0.x - pcb UNIV 3.1.0.x - kit UNIV 3.1.0.x - pcb assembled

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.1.0.x [rev2]
- 8-mio kanałowy moduł wejść bezpotencjałowych
- Wejścia modułu zabezpieczone są przeciwprzepięciowo
- Do montażu na szynie DIN
- Działanie urządzenia zależne jest od zainstalowanego w nim oprogramowania firmware
 
 

Opis urządzenia

690kB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.1.0.0 [rev3]
- Oprogramowanie 8 kanałowego przycisku na szynę
- Moduł rozpoznaje 7 typów zachować przycisku
- Posiada nadawczy (42 ramki) i odbiorczy (42 ramki) bufor FIFO
- Odpowiada na zapytanie o nazwę kanału
 
 

Opis oprogramowania

410kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

6kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware
 hapcan.com copyrights