HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> PRZYCISK -> UNIV 3.1.3.x

open source program
open source hardware
general public license v3

14-to KANAŁOWY PRZYCISK DO PUSZKI
UNIV 3.1.3.x

back box button UNIV 3.1.3.x
  UNIV 3.1.3.x - pcb UNIV 3.1.3.x - kit UNIV 3.1.3.x - pcb assembled UNIV 3.1.3.x - pcb assembled

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.1.3.x [rev4]
- 14-to kanałowy moduł wejść bezpotencjałowych
- Możliwość podłączenia 14 diod LED sygnalizujących stan innych urządzeń w sieci
- Możliwość podłączenia panela dotykowego TS Sensor firmy Berker
- Mierzy temperaturę od -55C do +125C
- Do montażu w głębokiej puszce elektrycznej
 
 

Opis urządzenia

988kB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.1.3.1 [rev2]
- Oprogramowanie 14 kanałowego przycisku do puszki
- Umożliwia zdefiniowanie trybu pracy wejść: tylko wejście, tylko wyjście, wejście/wyjście
- Moduł rozpoznaje 7 typów zachować przycisku
- Obsługa 14 diod LED
- Obsługa czujnika temperatury z funckją termostatu i regulatora temperatury
- Umożliwia zdefiniowanie 128 wiadomości CAN, które odebrane przez moduł mogą zmienić stan LED
- Posiada nadawczy (42 ramki) i odbiorczy (42 ramki) bufor FIFO
- Odpowiada na zapytanie o nazwę kanału
 
 

Opis oprogramowania

662kB

pdf file icon

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

12kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware
 hapcan.com copyrights