HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> INTERFEJS RS232C

open source program
open source hardware
general public license v3

INTERFEJS RS 232C
UNIV 3.101.0.x

RS 232C interface univ 3.101.1.x
  UNIV 3.101.0.x - pcb UNIV 3.101.0.x - kit UNIV 3.101.0.x - pcb assembled 1 UNIV 3.101.0.x - pcb assembled 2

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.101.0.x
- Izolowany galwanicznie interfejs RS232C systemu HAPCAN. Służy do programowania systemu z komputera PC lub do sterowania przez system HAPCAN urządzeniami posiadającymi port szeregowy
- Współpracuje z konwerterami USB - RS232C
- Działanie urządzenia zależne jest od zainstalowanego w nim oprogramowania firmware
 
 

Opis aplikacji

688kB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.101.0.0 [rev0]
- Umożliwia programowanie systemu z HAPCAN Programatora
- Umożliwia przeźroczyste przesyłanie wszystkich wiadomości CAN do portu szeregowego RS232C i vice versa
 
 

Opis oprogramowania

353kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

2kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware
Oprogramowanie UNIV 3.101.0.1 [rev1]
- Umożliwia szybszy odczyt pamięci modułu (odczyt tylko do ostatniej zajętej komórki pamięci)
- Umożliwia sterowanie z systemu urzadzeniami wyposażonymi w port szeregowy RS232C
- Umożliwia zdefiniowanie do 128 wiadomości sterujących i 128 odpowiedzi urządzenia sterującego
 
 

Opis oprogramowania

475kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

5kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware

 STARSZE URZĄDZENIA
old hardware icon UNIV 2.0.2.0
Aplikacja interfejsu RS232C dla procesora UNIV 2.0
DOKUMENTACJA
 hapcan.com copyrights