HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> PRZEKAŹNIK -> UNIV 3.2.3.x

open source program
open source hardware
general public license v3

PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY
UNIV 3.2.3.x

16A Monostable Relay UNIV 3.2.3.x
  UNIV 3.2.3.x - pcb UNIV 3.2.3.x - kit UNIV 3.2.3.x - pcb assembled UNIV 3.2.3.x - pcb assembled

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.2.3.x
- Sterownik sześciu przekaźników monostabilnych 16A 250V
- Napięcie zasilania z magistrali 16-24V
- Maksymalny pobór prądu z magistrali 160mA
- Do montażu na szynie DIN
- Wymiary 90x106x53 mm (6 modułów)
- Działanie urządzenia zależne jest od zainstalowanego w nim oprogramowania firmware.
 
 

Opis urządzenia

773kB

pdf file icon
 

Karta katalogowa przekaźnika SCHRACK RT314x12

441kB

pdf file icon
 

Karta katalogowa przekaźnika SCHRACK RTS3xx12

591kB

pdf file icon
 

Karta katalogowa przekaźnika OMRON G5RL-1-E-HR-12DC

593kB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.2.3.0 [rev2]
- Umożliwia szybszy odczyt pamięci modułu (odczyt tylko do ostatniej zajętej komórki pamięci)
- Oprogramowanie 6-ciu przekaźnikaów monostabinych
- 3 instrukcje sterujące przekaźnikami i 3 blokujące
- 6 timer-ów (1 dla każdego przekaźnika) 1s-24h opóźniających wykonanie instrukcji
- Umożliwia zdefiniowanie 128 wiadomości CAN, które odebrane przez moduł mogą zmienić jego stan
- Umożliwia określenie stanów początkowych przekaźników po włączeniu zasilania modułu
- Posiada nadawczy (42 ramki) i odbiorczy (42 ramki) bufor FIFO
 
 

Opis oprogramowania

561kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

5kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware
 hapcan.com copyrights