HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> STEROWNIK RGB LED

open source program
open source hardware
general public license v3

STEROWNIK RGB LED
UNIV 3.8.0.x

RGB LED Controllerr UNIV 3.8.0.x
  UNIV 3.8.0.x - pcb UNIV 3.8.0.x - kit UNIV 3.5.0.x - pcb assembled UNIV 3.8.0.x - pcb assembled

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.8.0.x [rev3]
- Trzykanałowy sterownik napięciowy
- Regulacja napięcia poprzez PWM (modulację szerokości impulsu)
- Sterownik służy do regulacji jasności i koloru świecenia napięciowych modułów LED RGB ze wspólną anodą (wspólny plus)
- Działanie urządzenia zależne jest od zainstalowanego w nim oprogramowania firmware
 
 

Opis urządzenia

755kB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.8.0.0 [rev2]
- Umożliwia szybszy odczyt pamięci modułu (odczyt tylko do ostatniej zajętej komórki pamięci)
- Umożliwia ustawienie wartości minimalnych, maksymalnych, wartości przy powrocie zasilania i szybkości ściemniania dla każdego kanału oddzielnie
- Umożliwia zdefiniowanie 128 wiadomości CAN, które mogą sterować modułem
- Posiada nadawczy (42 ramki) i odbiorczy (42 ramki) bufor FIFO
 
 

Opis oprogramowania

636kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

8kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware

 STARSZE URZĄDZENIA
old hardware icon Sterownik RGB LED zbudowany na procesorze UNIV 1.0
DOKUMENTACJA
 hapcan.com copyrights