HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> STEROWNIK WYJŚĆ OTWARTY KOLEKTOR

open source program
open source hardware
general public license v3

 STEROWNIK WYJŚĆ OTWARTY KOLEKTOR
UNIV 3.9.0.x

Wyjścia otwarty kolektor UNIV 3.9.0.x
  UNIV 3.9.0.x - pcb UNIV 3.9.0.x - kit UNIV 3.9.0.x - pcb assembled UNIV 3.9.0.x - pcb assembled

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.9.0.x [rev3]
- Sterownik 10-ciu izolowanych wyjść typu otwarty kolektor
- Działanie urządzenia zależne jest od zainstalowanego w nim oprogramowania firmware.
 
 

Opis urządzenia

794kB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.9.0.0 [rev0]
- Umożliwia szybszy odczyt pamięci modułu (odczyt tylko do ostatniej zajętej komórki pamięci)
- 3 instrukcje sterujące wyjściami (włącz, wyłącz, przełącz)
- 10 timer-ów (1 dla każdego wyjścia) 1s-24h opóźniających wykonanie instrukcji
- Umożliwia zdefiniowanie 128 wiadomości CAN, które odebrane przez moduł mogą zmienić jego stan
- Umożliwia określenie stanów początkowych wyjść po włączeniu zasilania modułu
- Posiada nadawczy (42 ramki) i odbiorczy (42 ramki) bufor FIFO

 
 

Opis oprogramowania

624kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

6kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware
 hapcan.com copyrights