24V na kanale H/L

HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
opa
Posts: 3
Joined: 04 Feb 2018, 21:58

24V na kanale H/L

Postby opa » 04 Feb 2018, 22:06

Z powodu bardzo głupiego błędu położyłem 24 V na H i L. :oops: :oops: :oops:
Po zauważeniu i skorygowaniu błędu oraz ponownym przyłożeniu napięcia przekaźniki klikają na przekaźniki, ale żadna z nich nie może być aktywowana. Klikanie powtarza się co kilka sekund.
Hapcan programista nie znajduje już modułów.

Czy wystarczy wymienić w modułach transiwer CAN MCP2561-E/SN, czy też moduły są już nieodwracalne?

----------------------

Durch einen extrem dummen Fehler habe ich 24 V auf die H und L gelegt. :oops: :oops: :oops:
Nach Bemerken und Berichtigen des Fehlers und erneutem anlegen der Spannung klicken zwar die Relais, aber es lässt sich keines mehr ansprechen. Das klicken wiederholt sich alle paar Sekunden. Der hapcan programmer findet keine Module mehr.

Könnte es genügen den CAN Transceiver MCP2561-E/SN in den Modulen auszutauschen, oder sind die Module nun irreparabel?

opa
Posts: 3
Joined: 04 Feb 2018, 21:58

Re: 24V na kanale H/L

Postby opa » 04 Feb 2018, 22:20

Jeszcze jedno pytanie:
Ile V należy normalnie mierzyć pomiędzy H i L?
Przy mnie jest to napięcie 24 V, choć błąd okablowania już nie występuje. Czy to normalne?

----------------------------------

Noch eine Frage :
Wieviel V sollten normalerweise zwischen H und L gemessen werden können?
Bei mir sind es 24 V an, obwohl der Verdrahtungsfehler nicht mehr besteht. Ist das normal?

opa
Posts: 3
Joined: 04 Feb 2018, 21:58

Re: 24V na kanale H/L

Postby opa » 06 Feb 2018, 08:31

Wszystkie 17 MCP2561-E/SN podłączone do autobusu w czasie przestępstwa. Nadal działają. :-)


Do wyjaśnienia:

Rezystancję zacisków pomiędzy H i L lutowano do końca kabla, oraz przymocowane do niego taśmą izolacyjną (gdzie również zasilacz jest podłączony). Odporność ta jest powodowana przez podłączone 24V i posiada izolację kabla patchowego.
(w tym pojedyncze rdzenie) są topione. Gorzej zapobiegać prawdopodobnie wyłączenie transformatora.

Ze względu na ciepło możliwe jest podłączenie przewodów przewodzących prąd do przewodów zasilających.
H i L tutaj. Po usunięciu oryginału błąd okablowania (na drugim końcu magistrali) to połączenie nie zostało usunięte.
24V do H i L, dlatego nic więcej nie jest potrzebne. poszedł.

Po zdemontowaniu uszkodzonego kabla i ponownym podłączeniu go do gniazda. RJ45 może działać ponownie wszystko.

------------------------------

Alle 17 zum Tatzeitpunkt am Bus angeschlossenen MCP2561-E/SN funktionieren noch. :-)


Zur Erklärung:

Der Endwiderstand zwischen H und L war an ein Kabelende angelötet und mit Isolierband daran anliegend befestigt (dort wo auch die Stromversorgung angeschlossen ist). Dieser Widerstand ist durch die anliegenden 24V heiß geworden und hat die Isolierung des Patchkabels (inkl. der einzelnen Adern) geschmolzen. Schlimmeres verhinderte wahrscheinlich die Abschaltung des Trafos.

Durch die Hitze ist es zu einer Verbindung der Stromführenden Adern mit H und L gekommen. Nach Beseitigung des ursprünglichen Verdrahtungsfehlers (am anderen Ende des Busses) blieb diese Verbindung bestehen und legte so dauerhaft 24V auf H und L, wesshalb nichts mehr ging.

Nach Beseitigung dieses defekten Kabelstückes und Neuanschluß in einer RJ45 Dose funktioniert wieder alles.

Jacek
Posts: 476
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: 24V na kanale H/L

Postby Jacek » 07 Feb 2018, 20:23

Hi opa,
I'm sorry, but I don't know German and your automatic translation to Polish is unclear.
What I understood, you have connected 24V into CAN L and CAN H connectors and your module is not working now.
Connecting 24V to CAN bus should not damage the module. It must have been excessive overvoltage (surge) which damaged transceiver. When you replace transceiver the module should work again correctly.
The normal working voltage between CAN H and CAN L should be between 0 and 5V.

From your last post, I understand that everything ended up without problems.
Regards
Jacek


Return to “Technical Support / Wsparcie techniczne”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron