Controlling from iPhone, iPad, Android - iViewer

HAPCAN installation tips and troubleshooting when assembling, commissioning and configuring devices.
Rozwiązywanie problemów z instalacją HAPCAN, budową, uruchamianiem i konfiguracją urządzeń.
Post Reply
Jacek
Posts: 561
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Controlling from iPhone, iPad, Android - iViewer

Post by Jacek »

I've made a quick test with iViewer software of Command Fussion. / Wykonałem szybkie testy z oprogramowaniem iViewer firmy Command Fussion.
HAPCAN in iViewer / HAPCAN w iViewer
HAPCAN in iViewer / HAPCAN w iViewer
cftest.png (22.82 KiB) Viewed 7114 times
iViewer platform / Platforma iViewer: iPhone, iPad, Android.

License / Licencja: Free with limitations to one page design. / Bezpłatna z ograniczeniem wizualizacji do jednej strony.

Visualization in iViewer / Wizualizacja w iViewer:
- Download and install iViewer on your mobile device / Pobrać i zainstalować na urządzeniu przenośnym oprogramowanie iViewer
- In iViewer settings enter the path to project file http://hapcan.com/demo/cf/test.gui / W ustawieniach programu iViewer wprowadzić ścieżkę dostępu do pliku konfiguracyjnego http://hapcan.com/demo/cf/test.gui
GUI file settings / ustawienia pliku GUI
GUI file settings / ustawienia pliku GUI
cftest2.png (7.5 KiB) Viewed 7114 times
- The software controls dimmer UNIV 1.0.6.2, relay UNIV 3.2.4.x, temperature sensor UNIV 3.1.0.x - devices of HAPCAN demo system. The devices must have set these identifiers: dimmer (3,5), relay (1,3), temperature sensor (3,3) for proper communication. Identifiers can be change with HAPCAN Programmer when connecting to Demo system. / Program komunikuje się ze ściemniaczem UNIV 1.0.6.2, przekaźnkiem UNIV 3.2.4.x i przyciskiem z czujnikiem temperatury UNIV 3.1.0.x o systemu demo. Do prawidłowej komunikacji urządzenia muszą posiadać następujące numery id: ściemniacz (3,5), przekaźnik (1,3) i czujnik temperatury (3,3). Numery id mogą być zmienione W HAPCAN Programatorze po połączeniu z systemem demo.

Modifying the project / Modyfikacja Projektu:
Design of user interface is made in Windows based GuiDesigner available for free. The user interface design is available here: test.zip. / Projekt wizualizacji tworzy się w bezpłatnym oprogramowaniu dla Windows GuiDesigner. Plik tego projektu testowego: test.zip.
Regards
Jacek
boa192
Posts: 20
Joined: 25 Oct 2011, 08:30

Re: Controlling from iPhone, iPad, Android - iViewer

Post by boa192 »

Witam.
Czy w programie iViewer można wprowadzić ścieżkę dostępu do pliku konfiguracyjnego z pliku z pamięci tagletu,
bo mi nie wchodzi.Oczywiście http://hapcan.com/demo/cf/test.gui wchodzi i działa.
Pozdrawiam.
Jacek
Posts: 561
Joined: 17 Feb 2007, 18:00

Re: Controlling from iPhone, iPad, Android - iViewer

Post by Jacek »

Z tych informacji
https://groups.google.com/forum/?fromgr ... 5d1SyRt-MJ
wynika, że opcja z lokalnym plikiem gui ma dopiero być dostępna.

Może spróbuj uruchomić lokalny web server na urządzeniu np.
ServDroid dla Androida https://play.google.com/store/apps/deta ... vDroid.web
FileMaster dla iPad https://itunes.apple.com/us/app/filemas ... d582219355
Regards
Jacek
Post Reply