HAPCAN - Home Automation Project
polski English

O PROJEKCIE -> PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE

 


  INFORMACJE OGÓLNE open hardwareopen source
 
 • Projekt Automatyki domowej HAPCAN to urządzenia sterujące elektrycznym wyposażeniem domu lub biura.
 • HAPCAN to Open Source Hardware (dostępne schematy urządzeń i towarzysząca dokumentacja) i w dużej części Open Source (kody źródłowe oprogramowania zarówno sprzętowego jak i dla PC).
 • Każde urządzenie realizuje jedną, nieskomplikowaną funkcję (np. ściemniacza, przycisku, przekaźnika).
 • Urządzenia te połączone są jedną szyną komunikacyjną, zwaną magistralą, która upraszcza instalację systemu. Jako magistrala wykorzystany jest komputerowy przewód skrętkowy.
 • Każde urządzenie w tej sieci może komunikować się z pozostałymi. Komunikacja polega na tzw. broadcasting-u. Oznacza to, ze jeden moduł wysyła wiadomość do wszystkich pozostałych, a te decydują czy wiadomość jest dla nich użyteczna.
 • Sieć jest zdecentralizowana tzn. wszystkie moduły są równoważne i nie istnieje centralny moduł sterujący. Umożliwia to w razie awarii jednego z modułów nieprzerwane działanie pozostałych. Uszkodzony moduł nie blokuje magistrali.
 • Sieć jest skalowalna tzn. łatwo rozbudowywalna o nowe moduły.
 • Konfiguracja modułów odbywa się bez mechanicznych przełączników, ale programowo poprzez sieć HAPCAN. Konfiguracja polega na ustawieniu parametrów modułu oraz określeniu zasad komunikacji z pozostałymi modułami. Istnieje możliwość uaktualnienia firmware modułów, również poprzez sieć.
 • Konfiguracja modułów zapisana jest w nieulotnej pamięci. Zanik napięcia nie powoduje utraty tych danych.
 • System może być programowany i sterowany także poprzez internet.
 • Sterowanie systemem może odbywać się z oprogramowania innych firm np
  OpenRemote (www.openremote.org) - dostęp ze wszytskich urządzeń z przeglądarką internetową
  Command Fusion (www.commandfusion.com) - dostęp z urządzeń z systemem Android lub iOS (iPhone, iPad)
  iRidium Mobile (www.iridiummobile.net) - dostęp z urzadzeń z systemem Windows, Android lub iOS (iPhone, iPad)
   
  INFORMACJE TECHNICZNE
 
 • Wszystkie urządzenia systemu zbudowane są z wykorzystaniem procesora UNIV 3 CPU, którym jest PIC18F26K80 z zaprogramowanym bootloader-em (lub starszego procesorem UNIV 1.0 CPU). Bootloader umożliwia wgranie dowolnego oprogramowania funkcyjnego firmware, które sprawia, że moduł działa jako konkretne urządzenie.

 •   UNIV 3 CPU
 • Sieć systemu ma topologię magistrali, która musi być terminowana na dwóch końcach rezystorami o wartości 120 Ohm
    struktura systemu hapcan
 • Protokół magistrali to CAN 2.0B (Controller Area Network) o prędkości 125kbps.
 • Magistrala jest czteroprzewodowa, 2 przewody do transmisji danych i 2 zasilające moduły. Wykorzystano skrętkę komputerową UTP (unshielded twisted pair)
 • przewód UTP wtyk RJ45 1 - CAN H
  2 - CAN L
  3 - nieużywane
  4 - CAN V+
  5 - CAN GND
  6 - nieużywane
  7 - CAN GND
  8 - CAN V+
 • Długość magistrali zależy od jej prędkości, przekroju przewodu i ilości modułów. Maksymalna długość wynosi 500m przy zastosowanej prędkości 125kbps. Zgodnie z zaleceniami CIA-303-1 organizacji CIA (Can In Automation) przy 100 modułach połączonych przewodem UTP, maksymalna długość magistrali to 150m. Do określenia maksymalnej długości magistrali należy również uwzględnić odpowiednie zasilanie modułów: spadki napięć i maksymalny pobór prądu, który nie możę przekroczyć dopuszczalnego dla skrętki - 1,5A
 • Maksymalna ilość modułów na magistrali to 112 Wynika ona z maksymalnego dopuszczalnego obciążenia transceiver-a CAN. Przy stosowaniu skrętki UTP nie należy przekraczać ilości 100 modułów.  Magistrale mogą być łączone w większe sieci przy pomocy repeater-ów CAN dowolnej firmy.
 • Urządzenia systemu po zamontowaniu wymagają zaprogramowania, by mogły komunikować się. Programowanie określa, które moduły mają być zależne od siebie, a także w jaki sposób maja reagować. Do programowania systemu służy dedykowane oprogramowanie (HAPCAN Programator). Przykłady programowania urządzeń umieszczone są na stronie

LICENCJA ->

 hapcan.com copyrights