HAPCAN - Home Automation Project
polski English URZĄDZENIA -> PRZEKAŹNIK -> UNIV 3.2.5.x

open source program
open source hardware
general public license v3

PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY
UNIV 3.2.5.x

16A Monostable Relay UNIV 3.2.5.x
  UNIV 3.2.5.x - pcb UNIV 3.2.5.x - kit UNIV 3.2.5.x - pcb assembled UNIV 3.2.5.x - pcb assembled

hardware icon

hardware text
Urządzenie UNIV 3.2.5.x [rev4]
- Sterownik sześciu przekaźników monostabilnych 6A 250V
- Napięcie zasilania z magistrali 16-24V
- Maksymalny pobór mocy z magistrali 1,3W
- Do montażu na szynie DIN
- Wymiary 90x58x53 mm (6 modułów)
- Działanie urządzenia zależne jest od zainstalowanego w nim oprogramowania firmware.
 
 

Opis urządzenia

887kB

pdf file icon
 

Karta katalogowa przekaźnika FINDER

1.92MB

pdf file icon
 

Otwarte dane źródłowe urządzenia
Schemat, projekt PCB i etykiety

GitHub

open source hardware
firmware icon

firmware text
Oprogramowanie UNIV 3.2.5.0 [rev2]
- Umożliwia szybszy odczyt pamięci modułu (odczyt tylko do ostatniej zajętej komórki pamięci)
- Oprogramowanie 6-ciu przekaźnikaów monostabinych
- 3 instrukcje sterujące przekaźnikami i 3 blokujące
- 6 timer-ów (1 dla każdego przekaźnika) 1s-24h opóźniających wykonanie instrukcji
- Umożliwia zdefiniowanie 128 wiadomości CAN, które odebrane przez moduł mogą zmienić jego stan
- Umożliwia określenie stanów początkowych przekaźników po włączeniu zasilania modułu
- Posiada nadawczy (42 ramki) i odbiorczy (42 ramki) bufor FIFO
 
 

Opis oprogramowania

612kB

pdf file icon
 

Plik oprogramowania *.haf
HAPCAN Programator

5kB

haf file icon
 

Otwarty kod oprogramowania

GitHub

open source firmware
 hapcan.com copyrights